Společnost Yieldigo, s.r.o. realizuje projekt č. CZ.31.4.0/0.0/0.0/23_069/0007885 (FX05030110_7885) v rámci páté veřejné soutěže The Country for the Future za finanční podpory EU (Národní plán obnovy).

Název projektu: Vývoj modulu pro řízení promočních cen a správu konkurenčních cen a inovace procesu implementace

Cílem projektu je vývoj nových modulů pro řízení promočních a konkurenčních cen za využití matematických algoritmů a strojového učení. Dále si také projekt klade za cíl inovaci procesu prostřednictvím vývoje nového ETL nástroje, který díky zpracování vysokého objemu dat zrychlí proces integrace na zákazníka.

Operace zahrnuje financování nákladů potřebných pro vývoj a implementaci produktové a procesní inovace (náklady na poradenské služby, osobní náklady, režijní náklady, náklady na kontraktory atd.).

Talk to an Expert

Tell us where to send you the Interview?