Gartner zařadil českou společnost Yieldigo do prestižního výběru Cool Vendor

ZJISTIT VÍCE
Cool Vendor 2019
Stáhnout e-knihu

Yieldigo, poskytovatel služeb v oboru optimalizace cen, bylo v květnové zprávě společnosti Gartner zařazeno do výběru Cool Vendor pro rok 2019, jako jediná neamerická společnost.

Yieldigo se zaměřuje na rozvíjející se oblast umělé inteligence a vytvořilo univerzální platformu pro řízení cenotvorby, jejímž prostřednictvím mohou maloobchody tento inovativní postup využít ve svůj prospěch. Umožňuje jim rozšířit jejich stávající systémy a pomocí A/B testování si vyzkoušet jeho přínos.

Yieldigo přináší prokazatelné navýšení zisku o 5 až 15%

Naši klienti v několika zemích řídí cenotvorbu svého sortimentu pomocí naší platformy. Využívají naši zákaznicky orientovanou cenovou platformu AI pro generování dalšího zisku z jejich běžných cen.

Yieldigo je AI cenový nástroj, který zohledňuje ochotu zákazníka zaplatit danou cenu

Nejlepší cenová platforma zvyšující zisk ve své třídě:

Poskytuje měřitelné výsledky

Yieldigo vám díky přesnému měření během zkušebního období přinese jasný důkaz o svém přínosu.

Žádné počáteční investice

Náklady na integraci hradí Yieldigo. Cena za řešení se odvíjí od reálného přínosu, který Yieldigo přináší.

Nabízí nejrychlejší integraci na trhu

Díky cloudovému řešení SaaS trvá integrace pouze 8 týdnů.

Běžné metody cenotvorby nereflektují při nastavení ceny zákazníka

Yieldigo přináší zákaznicky-orientovanou cenotvorbu

  • Přidává pohled zákazníka v podobě cenové elasticity, vnímání cen nebo vnějšího faktoru (sezóna, počasí, atd.)
  • Marže a konkurenční ceny patří mezi zohledněné faktory

  • To se promítá do zvýšení zisku při zachování vnímání cen

  • Ceny jsou stanoveny na základě požadované pozice ve srovnání s konkurencí
  • Marže bývá považována za sekundární kritérium
  • Ceny jsou reaktivní vůči vybraným konkurentům

  • Ceny jsou stanoveny na základě kritérií marže
  • Ceny jsou interně orientované a neberou v úvahu vnější faktory, jako jsou konkurenti nebo zákazníci
Zákaznické
nákupní chování
Následování
konkurence
Přirážkou

Zjistěte, jak může Yieldigo pomoci vaší společnosti

Zjistit více

NAŠI PARTNEŘI

Blog/tisk/webináře

Audio webinar

Jaká data jsou potřebná, co je považováno za naprosto nezbytné a co lze přidat navíc?

Article Preview Image

Zabývají se cenami více malí nebo velcí prodejci? Co by měl prodejce, který se rozhodne pro optimalizaci cen, očekávat? …

News Header

Na první pohled se může zdát velmi snadné nastavit správné parametry a podmínky pro cenovou optimalizaci zboží v supermarketech. …