Detaliści chcą maksymalizować zyski poprzez wycenianie sprzedawanych dóbr na odpowiednim poziomie. Ale jak to robią? Zwykle zarządzanie cenami ma miejsce w Excelu lub innych wewnętrznych rozwiązaniach. Te systemy mogą być wystarczające dla niektórych, ale nie pozwalają wykorzystać pełnego potencjału pricingu w połączniu z nowymi technologiami. W Yieldigo jesteśmy przekonani, że zmienność cen jest tylko wynikiem zmiany zachowań konsumentów i ekosystemu, w którym funkcjonują.

Czy wykorzystujesz pełny potencjał swojej strategii cenowej?

Oprogramowanie Yieldigo przeznaczaczone do optymalizacji cen pozwala na bardziej nowoczesne, dokładne i efektywne sposoby osiągania celów biznesowych.